Strona główna

II Katedra i Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci jest jednostką II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Zlokalizowana przy ulicy Działdowskiej, na warszawskiej Woli kontynuuje działalność kardiochirurgiczną, chirurgiczną i urologiczną zapoczątkowaną tu w roku 1972 przez prof. dr hab med. Irenę Smólską (ze szkoły prof. Jana Kossakowskiego). Profesor przejmując, od przechodzącego na emeryturę doc. Tadeusza Hroboniego, i reorganizując oddział chirurgii dziecięcej równocześnie podniosła go do rangi kliniki uniwersyteckiej. W chwili objęcia kliniki I. Smólska posiadała już bogaty bagaż doświadczeń i dokonań. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1951-70 w Klinice Chirurgii Dzieci przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie przeszła wszystkie szczeble kariery akademickiej od asystenta do docenta. Tam też rozpoczęła się Jej fascynacja chirurgią płuc i kardiochirurgią wad wrodzonych. W roku 1972 na Działdowskiej rozpoczęto wykonywanie pierwszych  operacji korygujących wady wrodzone serca i naczyń oraz płuc i dróg oddechowych. Równocześnie kontynuowano realizację pełnego zakresu operacji w ramach chirurgii dziecięcej.

Od roku 1996 II Katedrą i Kliniką Kardiochirurgii kieruje uczeń profesor Ireny Smólskiej i Roxany MacKay, specjalista kardiochirurgii i chirurgii dziecięcej, prof. dr hab. Maciej Aleksander Karolczak (ur.1954).

We wrześniu 2007 roku zakończono  całkowitą przebudowę pomieszczeń Katedry. Obecnie w nowoczesnych wnętrzach mieszczą się dwie sale intensywnego nadzoru pooperacyjnego (obliczone na 7 stanowisk), własny blok operacyjny (2 sale po 35m2 + sala wybudzeń)  z torem audio-wizyjnym, sala opatrunkowa, seminaryjna oraz oddział na 28 łóżek wraz z pracownią echokardiografii.